Domu Spēks

Emocijas: ķermeņa atbildes reakcija prātam

Prāts nav tikai domas. Tas ietver sevī arī emocijas un jebkurus citus mentāli emocionālos reaģēšanas modeļus. Emocijas rodas tur, kur satiekas prāts un ķermenis. Tā ir ķermeņa atbildes reakcija prātam vai, varētu teikt, prāta atspoguļojums ķermenī.

Jo vairāk jūs identificējaties ar savu domāšanu, simpātijām un antipātijām, vērtējumiem un interpretācijām, tas ir, jo mazāk jūs dzīvojat pašreiz, jo lielāks būs emocionālās enerģijas lādiņš, vienalga, vai jūs to apzināsieties vai arī ne. Ja nejūtat nekādas emocijas un ja jūs esat it kā no tām nošķirti, tad galu galā pieredzēsiet tās tīri fiziskā līmenī – kā fizisku problēmu vai slimību.

Ja jums ir grūti izjust emocijas, sāciet koncentrēt uzmanību uz sava ķermeņa iekšējo enerģijas lauku. Izjūtiet ķermeni no iekšienes. Tas jums liks saskarties ar savām emocijām.

Ja tiešām iepazīt savu prātu, ķermenis vienmēr sniegs patiesu tā atspoguļojumu, tāpēc vērojiet savas emocijas vai arī izjūtiet tās savā ķermenī. Ja starp prātu un emocijām ir radies konflikts, domas būs tās, kas melos, bet emocijas paudīs patiesību. Nevis augstāko patiesību par jūsu esību, bet gan relatīvo patiesību par prāta stāvokli šajā brīdī.

Jūs varbūt vēl nespējat ienest apziņā kā domas sava zemapziņas saprāta darbības, taču tās vienmēr atspoguļojas jūsu ķermenī kā emocijas, un to gan jūs varat pamanīt.

Vērot emocijas šādā veidā būtībā ir tas pats, kas klausīties vai vērot savas domas. vienīgā atšķirība ir tā, ka doma mīt jūsu galvā, savukārt emocijas ir spēcīga fiziska sastāvdaļa un tāpēc vispirms tiek izjustas ķermenī. Jūs varat ļaut emocijām tur būt, bet ne kontrolēt to. Jūs vairs neesat emocijas – jūs esat vērotājs, novērojošā klātbūtne.

Šādi vingrinoties, viss, kas ir neapzināts, pamazām iznāks apziņas gaismā.

Veidojiet paradumu jautāt sev: kas gan notiek manī šajā brīdī? Šis jautājums jums norādīs pareizo ceļu. Tomēr neanalizējiet, vienkārši vērojiet. Koncentrējiet uzmanību uz iekšieni, sevī. Sajūtiet emocionālo enerģiju.

Ja pašreiz emociju nav, vērsieties dziļāk ķermeņa iekšējā enerģijas laukā. Tas ir ceļš uz Esamību.

Resursi:
Ekharts Tolle “Tagadnes spēka izmantošana”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *