Domu Spēks

10 soļi uz senloloto sapni

Nolūka radīšanas soļi un realizēšanas likumi:

1. solis. Precīzi noformulējiet savu Nolūku.

„Es paziņoju par savu Nolūku…” Tālab izmantojiet galvenos likumus:

 1. likums. Jūsu Nolūkam jābūt noformulētam pozitīvi.
 2. likums. Jūsu Nolūkam jābūt noformulētam tagadnes laikā.
 3. likums. Jūsu Nolūkam jābūt noformulētam pirmajā personā.

Kad jūs paziņojat par savu Nolūku, tad balstieties uz pārpilnības principu – „Es dzīvoju bagātīgā, pārpilnības Visumā!”

Jūsu nolūkam jābūt stingram! Atmetiet visas šaubas un satraukumus par to, vai jūs dabūsiet vēlamo.

2. solis. Iedomājieties savu Nolūku.

Radiet spilgtu un skaidru savu tēlu nākotnē un tā tēlu, ko jūs vēlaties iegūt. Vizualizējiet gala rezultātu. Vizualizējiet tik konkrēti, cik vien iespējam. Lieciet lietā savu iztēli, jaunradi un fantāziju.

Atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 • Kā es uzzināšu, ka esmu ieguvusi/ieguvis vēlamo rezultātu?
 • Ko es ieraudzīšu, izdzirdēšu vai izjutīšu, kad sasniegšu savu mērķi?
 • Kāda būs mana uzvedība, domas un jūtas, kad sasniegšu vēlamo stāvokli?

Jūsu Nolūkam jāvedina jūs uz darbību.

Piesātiniet savu Nolūku ar patīkamām emocijām, lai tas aizrautu jūs.

Uzdodiet sev jautājumus:

 • Kādēļ man tas ir vajadzīgs?
 • Ja mans Nolūks īstenosies, ko patīkamu un noderīgu tas dos man un apkārtējiem?

3. solis. Nosakiet sava Nolūka apjomu.

Jūsu Nolūkam jābūt reāla apjoma.

Tas var būt pārāk liels, un tad jums vajag to sadalīt dažos sīkākos, viegli sasniedzamos.Iespējams, izvirzot sev kaut kādu mērķi, jums nāksies vairākas reizes pārformulēt savu nolūku, līdz pirmais solis pieņems reālus apjomus un jūs varēsiet sākt darboties. Atcerieties pazīstamo teicienu: „Pat ceļš tūkstoš li garumā sākas ar pirmo soli.”

4. solis. Nosakiet nepieciešamos resursus.

Jums ir visi nepieciešamie resursi jūsu Nolūka īstenošanai. Spēks vienmēr ir jūsos. Un atbalsta punkts vienmēr ir pašreizējā brīdī. Vajag tikai īstenot pieeju šiem resursiem.

Tādēļ pajautājiet sev: kas man ir nepieciešams, lai mans Nolūks īstenotos?

Resursi var būt iekšēji un ārēji. Iekšējie resursi – pozitīvs noskaņojums, pārliecība, mīlestība, jūsu īpašās prasmes, zināšanas un talanti. Ārējie resursi – nauda, lietas, sakari. Jebkurā gadījumā ārējie resursi ir atkarīgi no jūsu iekšējām pārliecībām.

5. solis. Nosakiet pirmos soļus un sāciet darboties.

Ja jūsu Nolūki ir nopietni, nosakiet pirmos soļus un darbojieties. Atcerieties, ieskaitītas tiek tikai darbības.Jūsu darbībām jābūt gan iekšējām (atbrīvošanās no agresīvām emocijām, darbs ar negatīvām domām un pārliecībām), gan arī ārējām (konkrētas fiziskas pūles, sastapšanās ar nepieciešamajiem cilvēkiem utt.). Uzņemieties pilnīgu atbildību par sava Nolūka īstenošanu.

Visus notikumus savā dzīvē mēs radām paši, tāpēc pārstājiet vainot, nosodīt vai aizvainoties. Ne jūs, ne arī kāds cits nav vainīgs, ka jums kaut kā nav. Vainīgie vispār nepastāv. Un ja cilvēks nereaģē tā kā jums gribētos, uzņemieties atbildību un darbojieties. Padomājiet, ko jums nepieciešams izdarīt, lai izraisītu jums vajadzīgo reakciju. Tas ir saistīts ar elastīgumu. Kas man jāizdara, lai iegūtu to, ko es gribu? Kādam jābūt manam pirmajam un nākošajam solim?Un atcerieties! No tā brīža, kad jūs paziņojāt par savu Nolūku, viss un visi šajā pasaulē tiecas jums palīdzēt. Visi Visuma spēki ir jūsu pusē, bet jūsos ir visi mērķa sasniegšanai nepieciešamie resursi.

Jums dzīvē jāspēlē aktīvā loma Jūsu darbības psihiskajā un fiziskajā līmenī iedarbojas uz kādu mehānismu un iedarbina noslēpumaino un neaptveramo Nolūka Spēku.

Jūsu ceļam jānes jums prieks.

Noformulējuši nolūku nākotnē, jūs izvirzāt sev uzdevumu tagadnē un otrādi – jebkura problēma tagadnē var tikt pārvērsta par Nolūku nākotnē.

Jūsu Nolūka īstenošana – tas ir ceļojums no pašreizējā stāvokļa uz vēlamo. Iztēlojieties, ka šajā ceļā būs šķēršļi, kas jūs norūdīs un padarīs stiprākus, ka satiksiet dažādus cilvēkus, no kuriem jūs iemācīsieties kaut ko jaunu, un pilnveidosieties.

Jums jābūt vēlmei veikt šo ceļojumu. Un jums jātic tam, ka mērķis ir sasniedzams un ir tā vērts, lai to sasniegtu. Noteikti nodarbojieties dzīvē ar to, kas jūs interesē. Izpaudiet ziņkārību un nepārstājiet brīnīties!

6. solis. Nosakiet, kādi šķēršļi ir jūsu ceļā, un novērsiet tos.

Izdariet to laikus, vēl Nolūka formēšanas stadijā. Tas jūs atbrīvos no liekām raizēm. Uzdodiet sev jautājumus:

 • Kas var man traucēt īstenot manu Nolūku?
 • Kādi šķēršļi var rasties manā ceļā?
 • Kas man nelabvēlīgs var notikt, ka mans Nolūks īstenosies?

Pastrādājiet ar savām domām-blokiem. Tālab nomainiet vecās, negatīvās pārliecības un ievirzes un radiet jaunas, kas tuvinās jūs mērķim.

Kādas domas jānomaina, jārada jaunas, lai tuvinātos mērķim?

7. solis. Esiet uzmanīgi, vērīgi.

Jums vajadzīgs vērīgums un jūtīgums, lai pamanītu, vai tas, ko jūs darāt, virza jūs uz to, ko jūs gribat. Jums jābūt ļoti uzmanīgiem, vērīgiem pret sevi.

Ieklausieties intuīcijas balsī un savās izjūtās. Biežāk vērsieties sevī. Un tajā pat laikā esiet uzmanīgi, vērīgi pret apkārtējo pasauli, pret cilvēku uzvedību un reakciju.

Esiet atvērti savās jūtās, lai pamanītu, ka jūs pareizi virzāties pa savu Nolūku īstenošanas ceļu uz vēlamo rezultātu. Pievērsiet uzmanību visām zīmēm, kas gadās jūsu ceļā.

8. solis. Izpaudiet elastību uzvedībā un domāšanā.

Jums jābūt ļoti elastīgam cilvēkam un jāmaina savas darbības tik ilgi, kamēr saņemsiet to, ko gribat. Pastāv zelta likums: „Ja tas ko jūs darāt, nenostrādā, izdariet kaut ko citu.” Ja durvis neveras uz vienu pusi, pamēģiniet tās atvērt uz otru pusi. Lai īstenotu savus Nolūkus, jums nepieciešams ne tikai dzirdēt, redzēt un sajust to, kas notiek, jums jābūt arī krājumā dažādām reakcijām un jābūt gataviem mainīt savu uzvedību. Ja jūs nemaināt savu uzvedību, tad vienmēr iegūsiet vienu un to pašu. Atcerieties! Situāciju kontrolēs tas cilvēks, kuram būs elastīgāka uzvedība.

9. solis. Parūpējieties par savu nodomu tīrību.

Jūsu Nolūka īstenošanai jābūt labvēlīgai jums un apkārtējai pasaulei. Atcerieties, ka jūsu Nolūks – tas nav tas, ko jūs gribat iegūt, radot zaudējumus citiem. Pārliecinieties, ka jūsu Nolūks ir pilnīgā harmonijā ar jums kā viengabalainu personību un ar apkārtējo pasauli. Tam, ko jūs iznākumā iegūsiet, ir jāuzlabo ne vien jūsu dzīve, bet arī citu cilvēku dzīve.

10. solis. Nosakiet sava Nolūka īstenošanas vietu un laiku.

Atcerieties! Jūsu Nolūks īstenojas vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā.

Atstājiet savai zemapziņai iespēju izvēlēties jūsu Nolūka īstenošanas laiku un vietu. Tā vislabākajā veidā izskaitļos visus iespējamos variantus.

Vienkārši vērsieties sevī, pie sava zemapziņas saprāta, un palūdziet: „Zemapziņa, nosaki visoptimālāko laiku un vislabāko vietu mana Nolūka īstenošanai.”

Resursi:
Valērijs Siņeļņikovs „Nolūka spēks”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *